Vi söker solutionister med kreativ udd och social förmåga|Fråga dig inte hur bra du är. Utan hur bra du kan bli|Medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen Oxyma

Karriär

Det är något speciellt att jobba på ett bolag i stark tillväxt. Det är denna framåtrörelse som driver oss och präglar vår kultur. Vill du vara med på denna resa, bli medskapare till framtidens produktutvecklingshus och flytta fram gränserna för vad du kan?

Du blir medskapare till framtidens produktutvecklingshus

På Oxyma Innovations är vi solutionister – det innebär att alla är problemlösare av första graden. Oavsett om man är mekanikutvecklare, projektledare eller axlar någon annan yrkesroll. Alla är också medskapare till vårt produktutvecklingshus – som sätter en ära i att flytta fram gränserna för vad som anses tekniskt och innovativt möjligt. För att transformera idéerna till lönsamma produkter går vi därför djupare i vår problemsökning och bygger en nära relation med kunden som går utöver ett vanligt ”beställar-leverantörsförhållande”. 

Vi aktiverar och utvecklar dina inre drivkrafter

Eftersom våra jobb är en viktig del av livet erbjuder Oxyma ett arbetsliv som berikar, utmanar och utvecklar var och en som professionella problemlösare. Vi gör det med många handplockade uppdrag, spännvidd i arbetsuppgifterna och stort spelrum för dina idéer och din personlighet. Den djupare mening som våra medarbetare känner handlar också om kulturen som är varm hjälpsam och familjär.

Den handlar också om ytterst kompetenta kollegor som lyssnar, inspirerar och inte tvekar att dela med sig av sin kunskap och sina idéer.

Så. Vill du ha ett jobb som är mer än ett arbete och bygga ett produktutvecklingshus som har viljan och ambitionen att ligga i framkanten av utvecklingen?

Om kraven på våra solutionister

Vi söker dig som är problemlösare med den kreativa udd och de kvaliteter som krävs för att bygga framtidens produktutvecklingshus. Du är en sann och engagerad ”solutionist” med stora öron, högt EQ och den sociala begåvning som krävs för att bygga starka relationer med kollegor och kunder. Lika självklart ser du konstruktiv kritik som en möjlighet att spinna nya idéer och delar gärna med dig av din kunskap och personlighet. Som person skulle man också beskriva dig som positiv, ansvarstagande, förtroendeskapande och rustad med mycket hjärta.    

Se våra lediga tjänster Klicka här