Vi frågar oss inte hur bra vi är

Som solutionist frågar du dig inte hur bra du är, utan hur bra du kan bli. Under den spännande resan mot dina mål utvecklar vi dig genom ett brett spektra av uppdrag och professionella utmaningar. Samtidigt utvecklar du oss med din kunskap och kreativitet. Tillsammans kan vi då höja ribban för vad som anses möjligt inom produktutveckling.

Stort kompetensutbyte

Kunskap är färskvara. Därför gäller det att fylla på med rätt sort. Förutom ett stort kompetensutbyte med dina kollegor erbjuder vi utvecklingsprogram, fördjupade kurser och professionella nätverk. Vårt mål är att Oxyma ska ha de mest drivna och passionerade solutionisterna i varje yrkesroll. Lika självklart satsar vi mycket på att utveckla cheferna så att de kan möta förväntningarna hos dig som vill mer.

Klättra inom Oxyma

Solutionister som skapar resultat utöver det vanliga behöver givetvis chefer som stöttar, coachar och lockar fram det bästa hos var och en. Därför satsar vi mycket på våra ledare. Du som går vidare i en ledande befattning erbjuds chefsutbildning på olika nivåer – för att ställa in din skärpa som lagledare och strategisk tänkare.

Bränsle för din karriär

Vid utvecklingssamtalen tittar du och din chef på ”the big picture”. Det vill säga vad just du behöver för bränsle för att utvecklas. Det kan handla om specifika utbildningar, mentorskap och annan stöttning framåt.

Borra djupare

En karriär behöver inte vara som en stege. Den kan också innebära att du borrar djupare som specialist inom ett område som passar dig. Även de utvecklingsmöjligheterna finns inom vårt produktutvecklingshus. När du kliver vidare som specialist erbjuds du också kurser som möjliggör fördjupning och specialisering.

Se våra lediga tjänster Klicka här