Oxyma formger och konstruerar Profotos nya generation blixtgeneratorer

Blixtgenerator D1

När Profoto ville ersätta den gamla ProCompact-serien med nya, bättre och billigare blixtgeneratorer sökte man hjälp hos Oxyma. Resultatet blev den nya produktserien D1; tre olika modeller av en elegant och professionell blixtgenerator med mycket hög noggrannhet och stabilitet.

Vi bidrog med: Industridesign och mekanikutveckling

Dela

Profoto: Blixtgenerator D1

- Vi tyckte att den gamla produkten hade för dålig prestanda och ville ha en mer konkurrenskraftig produkt. Eftersom det här är ett produktsegment som tillåter stora produktionsvolymer såg vi potentialen i projektet om vi lyckades skapa en kostnadseffektiv lösning, berättar Bo Dalenius, teknisk chef vid Profoto.

Oxymas roll i projektet omfattade såväl industridesign som mekanisk konstruktion av den nya produktserien. Utmaningen för Oxyma låg i att skapa ett formspråk som gav produkten en säregen karaktär, samtidigt som den skulle kommunicera ett tydligt släktskap med övriga produkter i Profotos portfölj. Dessutom skulle den nya produktserien vara mer användarvänlig och enkel att montera.

- Vi hade ett väldigt tydligt kostnadsfokus genom hela projektet vilket innebar att vi försökte spara pengar i varje del. Oxyma kostnadseffektiviserade projektet genom smarta, kreativa lösningar. De arbetade bland annat med plast- och gjutdetaljer där man kunde bygga in många funktioner i varje detalj, fortsätter Bo Dalenius.

Ett dynamiskt och öppet utvecklingsklimat

För att säkerställa en integrerad utvecklingsprocess och en effektiv projektgrupp satt Oxymas konsulter på plats hos Profoto under projektet. På så sätt skapade man ett dynamiskt och öppet klimat där gruppen snabbt och enkelt kunde bolla idéer och lösningar.

- Vi valde Oxyma för att vi har tidigare erfarenhet av dem i andra projekt. Vi anser att de är seriösa och har genomgående hög kompetens. Dessutom uppskattar vi att ledningen vid Oxyma är engagerade i projekten, säger Bo Dalenius.

Resultatet av Oxymas arbete i projektet blev en produktserie där alla tre modeller fick en gemensam kapsling. Handtaget och stativfästet integrerades i kapslingen och tillsammans med tydliga reglage och grafik fick blixtgeneratorn ett professionellt och robust utseende. Särskild vikt lades vid materialval, detaljer och finish för att produkten skulle signalera kvalitet och dessutom ligga i linje med Profotos designfilosofi.

Projektet tog drygt ett och ett halvt år och seriestorleken var inledningsvis 3000-4000st per år.

- Samarbetet med Oxyma har fungerat utmärkt. Jag kan absolut tänka mig att arbeta med dem igen, avslutar Bo Dalenius.