Eco-Science energisystem

Fueltech Sweden är en ledande leverantör av bränsletankar till fordonsindustrin. En avmattning på bilmarknaden fick företagsledningen att anta en ny produktstrategi och ta sig in på nya marknader. Oxyma Innovation anlitades för att designa den nya produkten. Resultatet; ett helt nytt energisystem, utvecklat för effektiv energihantering i små- och flerfamiljshus.

Vi bidrog med: Indrustridesign

Dela

Oxyma ger form till helt nytt energisystem för bostadshus

Hem har olika utformning, förutsättningar och behov vad gäller energisystem. Fueltech ville ta fram ett system som var flexibel i sina funktioner, kunde sammankopplas med alla idag tillgängliga energikällor, var lätt att installera och som upplevdes stilren och okomplicerad för slutanvändaren.

- Vi ville skapa en attraktiv produkt för husägarna. En produkt, som tillskillnad från många befintliga system, skulle ha ett utseende som gjorde att den kunde placeras synlig i hemmen. För att lyckas med det kände vi att vi behövde jobba tillsammans med professionella industridesigners som har bredden och erfarenheten. Dessutom ville vi få in någon med stor drivkraft, berättar Stefan Jurén, Sales Manager på Fueltech och beställare av uppdraget.

Samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign

Projektet utfördes i samarbete med "Expandera”, ett projekt som drivs av SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) i Malmö. Syftet med "Expandera" är att stödja företag i Skåne och Blekinge regionen som vill arbeta mer med industridesign. "Expandera" hjälper bland annat företagen att bli medvetna om hur design kan öka konkurrenskraften, hur man integrerar designmetodiken i verksamheten och att få kontakt med professionella industridesigners.

- Vi valde att samarbeta med Oxyma Innovation. Vi kände snabbt att de var rätt partner för oss. De var lyhörda och kom med kreativa förslag och jobbade mycket flexibelt och snabbt, säger Stefan Jurén.

Workshops för att förstå både montörer, installatörer och användare

Oxymas uppdrag var att utforma exteriören så att den gav rätt intryck samt var enkel att hantera och använda. Genom gemensamma workshops och kreativa diskussioner arbetades olika koncept för höljet på produkten fram och de bästa lösningarna valdes ut för vidare arbete.

- Det var viktigt att vi tog hänsyn till alla användare av produkten när koncepten arbetades fram. Inte bara slutanvändaren. I det här fallet var det av minst lika stor vikt att vi tog hänsyn till montören och installatörens åsikter och önskemål, säger Axis Lundberg, kontorschef på Oxyma och projektledare för uppdraget.

Fueltech beskriver produkten som ett unikt koncept för framtiden. Flexibiliteten i produkten ger möjlighet för köparen att själv välja investeringskostnad utifrån behovet idag, utan att bortprioritera framtida möjligheter. Genom en enkel och lättanvänd display har användaren god kontroll över sitt system och den unika designen ger en gedigen och okomplicerat intryck. För installatören innebär den nya produkten många fördelar bland annat ca 60 % lägre vikt.

- Lägg där till att produktens prestanda är 30-40% effektivare än någon annan produkt på marknaden i dag, vilket ger mer pengar kvar för användaren, säger Stefan Jurén och ler.