Vi kallar det affärsfokuserad produktutveckling

Ett produktutvecklingshus

Oxyma är ett konsultföretag som kan vara ditt produktutvecklingshus. Din utvecklingsavdelning som har viljan, resurserna och kunskapen att utveckla serietillverkade produkter som lyfter er lönsamhet. Att ha ett affärsinriktat förhållningssätt till produktutveckling – har varit vårt rättesnöre sedan vi startade 2004. Det gör oss till pionjärer och nytänkare i vår bransch. Samtidigt ställer det tuffa krav på vår förmåga att hela tiden förnya oss och flytta fram gränserna för vad som anses innovativt möjligt. Vi fortsätter att göra det genom att länka ihop teknik med affärsnytta på nya oväntade sätt.

Möjligheterna som utmanar oss

Vi ägs och drivs av oss själva. Inga externa ägare påverkar hur vi ska jobba. Med delägarskap, delaktighet och den gemensamma visionen att bli Sveriges ledande produktutvecklingshus – det naturliga förstahandsvalet för alla företag som vill öka sin framgång och få världen och vardagen att fungera bättre – tar vi också ny höjd för framtiden. Vi ser gärna att du följer med på den resan som kund.