Vår historia

I början av 2000-talet visade en forskningsrapport att bara tre av tio utvecklingsprojekt resulterade i lönsamma produkter för företagen. Det fick Johan Norelius att börja fundera och borra djupare. Han ville helt enkelt förstå den bakomliggande orsaken till varför så få projekt blev lönsamma.

Det berodde inte på att produkterna inte fungerade eller att innovationsgraden var för låg. Snarare tvärt om. Fokus på teknik och strävan efter en fulländad teknisk lösning gjorde ofta att affären försvann. 

Produkterna kunde vara fantastiska ur ett tekniskt perspektiv men gav dåliga marginaler, hade fel målgrupp, sålde för dåligt eller var av någon annan anledning inte så framgångsrika som ledningen hade hoppats. Varför?

Problemet låg så gott som alltid i hur projekten genomfördes. Hur de initierades, vilka förutsättningar som gavs och hur tydligt slutmålet var formulerat. Ur denna insikt föddes idén till Oxyma Innovation och 2004 fick företaget sitt första uppdrag.

I dag är Oxyma ett produktutvecklingshus som inte bara gör kreativa och tekniskt avancerade lösningar. På Oxyma Innovation ser vi alltid till helheten och utvecklar produkter som också tar vara på affärsmöjligheterna. 

Sedan starten har vi drivit och deltagit i hundratals framgångsrika projekt som resulterat i nyskapande lösningar och lönsamma produkter.

Läs om vad Oxyma erbjuder idag