Vårt erbjudande - samarbetspartner inom produktutveckling

Varje dag sparrar vi kunder i vitt skilda branscher i deras utvecklingsprojekt

Förstärk ditt team

Förmågan att lyfta visioner och drömmar – från idé och in i verkligheten, kräver en unik syntes av människor som har vilja och kapacitet att tänja på gränserna för det som anses möjligt idag.

Läs mer...

Vi gör jobbet

Vi tar ansvaret för att planera, leda och bemanna projektet på bästa sätt. Medan du och dina kollegor står för kunskapen om er marknad, ert företag och er kund. Genom denna nära interaktion i workshops och möten, skapar vi tillsammans förutsättningar för nya lönsam produkter för ditt företag

Läs mer...

Tidigare uppdrag

Oxyma har sedan starten 2004 hjälpt ett stort antal kunder att utveckla lönsamma produkter. Se projekt vi varit delaktiga i.

Läs mer...