Er nya produkt föds ur en affärsmöjlighet

Varje dag sparrar vi kunder i vitt skilda branscher i deras utvecklingsprojekt. Det gör att utmaningarna skiftar – liksom kundernas behov och komplexiteten i uppdragen. Många gånger tar vi helhetsansvaret för att planera och genomföra projekten under vårt eget tak eller hos våra kunder under egen ledning.

Att skapa en grogrund för en framgångsrik produkt handlar till stor del att lyssna och lyssna igen. Våra kunder drivs av både förnuft och känsla och vårt jobb är att skapa produkten utifrån kundens helhetstänk och själva affärsmöjlighet. Detta lyhörda samspel gör också att relationen mellan oss som produktutvecklare och dig som kund övergår ett vanligt beställare/leverantörs-förhållande.

Helhetsåtagandet ett produktutvecklingshus

Alla discipliner sätts ihop i ett team för ert projekt. Teamet arbetar i era eller våra lokaler och tar ansvaret för att planera och leda projektet på bästa sätt. Medan du och dina kollegor står för kunskapen om marknaden, ert företag och era kunder. Genom nära interaktion i workshops och möten skapar vi tillsammans förutsättningar för nya lönsamma produkter för ditt företag. Alla strategiskt viktiga beslut som behöver tas i projektet, tas tillsammans med dig och dina kollegor. Poängen är att inga överraskningar ska möta er i slutändan, varken produktmässigt eller kostnadsmässigt. Lika självklart genomförs kontinuerliga styrgruppsmöten och avstämningar för att ge er full insyn i projektets alla leverabler och kostnader. 

Ni har en tydlig kontaktperson hos oss som är leveransansvarig för er och som sitter med i den styrgruppen. Han eller hon har som uppgift att se till att ni är informerade, nöjda och kan vara avslappnad genom hela projektet.

Projektets delar

Alla projekt är olika men övergripande består våra projekt av följande moment. Era behov styr och ni väljer hur långt ni vill ha hjälp:

  • Produktdefinition
  • Koncept
  • Funktionsmodeller
  • Konstruktion/Beräkning
  • Prototyp
  • Test
  • Industrialisering
  • Validering
  • Överlämning
  • Produktvård
Se några av våra tidigare uppdrag