Kompetenser som kuggar i hela produktutvecklingskedjan

Alla framgångsrika produkter börjar som yxiga tankar eller skissartade bilder av framtiden.

Förmågan att lyfta visionerna och drömmarna – från idé och in i verkligheten kräver en unik syntes av människor som har vilja och kapacitet att tänja på gränserna för det som anses möjligt idag. 

Nyfikna människor som strävar efter kvalitet och förändring. Människor som vill utmana existerande teknik och standarder. Vi kallar dem solutionister.

Våra kompetenser

Strateg – ringar in produkten som uppfyller affärsmöjligheten

Oavsett om ni ska utveckla en ny produkt eller optimera en befintlig får ni hjälp av strategen att definiera hur den ska utformas för att matcha affärsmöjligheten. Utifrån en given produktidé och affärsmöjlighet visualiserar och beskriver strategen er tänkta produkt utifrån ett tekniskt, affärsmässigt och marknadsmässigt perspektiv. På så sätt blir målet för projektet och produkten glasklart och ni får ett bra och tydligt beslutsunderlag för det fortsatta arbetet.

 

Projektledare – samordnare och pådrivare som säkerställer ekvationen tid och budget

Våra projektledare har teknisk bakgrund och har verkat som mekanikutvecklare eller jobbat på ledande befattning inom produktutveckling. De adderar också mångårig erfarenhet av produktutvecklingsprojekt och har fördjupat den kunskapen genom Oxymas arbete med Affärsfokuserad produktutveckling. Deras absoluta styrka är att utifrån förutsättningarna och individerna i projektet planera, driva och slutföra processen på effektivaste sätt.

Industridesigner – identifierar användarnas behov och hur varumärket kan stärkas

Våra industridesigners ser till att er produkt blir lätt att använda, lätt att underhålla och har intuitiva funktioner. De ser också till att produkten får en utformning och en identitet som stärker ert varumärke. Eftersom våra industridesigners har ett tätt samspel med mekanikutvecklare blir koncept och idéer realiserbara ur ett tillverkningsperspektiv– redan från start. Våra industridesigners har lång och bred erfarenhet och kan hjälpa er med bland annat konceptskisser, ergonomi, formbestämning, användarstudier, m.m.

Mekanikutvecklare – realiserar och färdigställer

Våra mekanikutvecklare hämtar sin erfarenhet och kunskap från en rad branscher. De ställs konstant inför nya problem och utmaningar. Därför kan de snabbt ställa om efter nya förutsättningar och uppdrag som transformeras. Deras mission är att utveckla produkter som går att producera till rätt tillverkningskostnad med bibehållen funktionalitet – utifrån förutsättningarna i affärsmöjligheten. Med sin samlade rutin och erfarenhet har de skaffat sig en bred kunskapsbas. I klartext innebär det att de kan tillverkningseffektiva konstruktionslösningar för plast, plåt, gjutgods och skärande bearbetning samt komponentval för både små och stora volymer.snabbt transformera lösningar från andra branscher som skapar lösningar för nya förutsättningar.

Konstruktionsledare – ansvarar för den tekniska samordningen

Våra konstruktionsledare bidrar med djup och tvärvetenskaplig kunskap och erfarenhet inom produktutveckling. Deras roll är att leda gruppen av mekanikutvecklare och ansvara för den tekniska sammanhållningen av projektet.

Elektronik och mjukvara – programmerar, väljer komponenter och optimerar

Våra drivna elektronik- och mjukvaruutvecklare har betydande erfarenhet av inbyggda system, produktnära programmering för flertalet arkitekturer, reglerteknik, analog elektronik, sensorteknik och RF.  Genom alla projekt har de också byggt en omfattande kunskap och ett brett nätverk inom telekom, försvarssektorn, medicinteknik och industriella tillämpningar. De kunskapen blir en viktig förutsättning för att kunna infria era affärsmål i utvecklingsprocessen.

Kontakta oss

Vi mobiliserar ett handplockat team

Beroende på era förutsättningar och önskemål inom R&D mobiliserar vi ett handplockat team med dessa kompletterande kompetenser. De kan utföra hela eller valda delar av produktutvecklingskedjan. Jobba på detaljnivå eller med övergripande vägval vid konstruktion, materialval och tillverkningsmetod. Lika självklart kan dessa solutionister gå från ett blankt papper, en ruff idé, eller en befintlig produkt till en innovativ lösning som växlar upp er konkurrenskraft och lönsamhet.