Integritetspolicy

Integritetspolicy vid rekrytering

Genom att jag skickar in min ansökan lämnar jag mitt samtycke till att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande integritetspolicy när min ansökan registreras hos Oxyma Innovation AB.

Vi värnar din personliga integritet
Tack för ditt intresse för Oxyma Innovation AB och våra karriärmöjligheter. Att skydda din integritet och personuppgifter är viktigt för oss och denna integritetspolicy gäller vår karriärssida.
De personuppgifter som samlas in och behandlas genom vår karriärsida kommer endast att vara tillgängliga för rekryterare och HR på Oxyma Innovation AB, kunder samt presumtiva kunder och användas endast i rekryteringssyfte.
Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss på info@oxyma.se.
Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.