image

OCM - Oxyma Case Management

Att sätta in externa resurser i små arbetsuppgifter är tidskrävande och den samlade erfarenheten som utvecklare och andra i teamen gör över tid går om intet när samma resurs inte kan återkomma. För att optimera behövs hjälp från resurser som är inkörda och införstådda med förutsättningar, produkter och utvecklingsmiljö och snabbt kan växla upp utvecklingstakten vid behov. Med systemstöd, metoder och anpassad organisation erbjuder Oxyma därför tjänsten ”OCM” där ni med kort varsel och uppstartssträcka kan få hjälp med små produktutvecklings och underhållsuppdrag från utvecklare som är insatta i er utveckling. Det är en sömlös förlängning av er utvecklingsorganisation som ger er flexibilitet och stor kapacitet.

Kontakt

Kundcase

Karriär