SurfCleaner återvinner oljespill med innovativ och unik teknologi

SurfCleaner

Uppdrag

Utveckling av SCO 1000

image

SCO 1000 - Kompakt och lätthanterlig för flexibel återvinning av oljespill

Stig Lundbäck grundade SurfCleaner baserat på sin upptäckt av det mänskliga hjärtats Dynamic Adaptive Piston Pump (DAPP) -funktionalitet. Genom att kombinera variationer i inflödeshastighet och riktning med gravimetrisk separation är processen mycket effektiv.

 

SurfCleaner bidrar nu till ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda lösningar som ger ett minskat oljespill, minskade VOC (Volatile Organic Compound) och CO2 utsläpp. Med tekniken uppnås 100% separation och återvinning av olja, diesel, bensin, plast, slam, skräp mm och SurfCleaner har lösningar som riktar sig mot fyra huvudområden: ”Oil Spill”, ”Industrial Wastewater”, ”Water Treatment” och ”Ocean Debris”.

 

En vanlig applikation för de produkter som finns på marknaden är rening av dagvatten vid oljeraffinaderiernas API (American Petroleum Institute) bassänger. Samma teknik kan alltså användas för att ta bort slam i reningsverk, sanera vid oljeutsläpp och för att rena haven från plaster. Kunderna ser fördelar med SurfCleaners lösning då den hanterar all typ av olja, såväl tunn som tjock. Dessutom sköter sig utrustningen själv och kräver inte någon manuell styrning eller hantering. Den återvunna spilloljan är vattenfri och så ren att den kan återanvändas.

 

På marknaden fanns det ett behov av en flexibel mobil produkt som kan användas vid tillfälliga insatser och skötas online. Målet med utvecklingen av SCO 1000 var därför att ta fram en mindre och lättare variant av SCO 8000 som kan hanteras av en person. Den skulle gå ner i en 60×60 manlucka, vara enkel att rengöra och stå emot både kraftiga baser, syror och kolväten. För att lösa utmaningarna utvecklades en kompakt produkt som fälls ut automatiskt vid användning. Materialval och täta lösningar var kritiska samtidigt som produktkostnaden skulle hållas låg.

 

”Kunderna är mycket entusiastiska över resultatet! SCO 1000 fyller verkligen ett hål i marknaden och utvecklingsarbetet har resulterat i en plattform för konstruktion, styrning och övervakning som kommer kunna återanvändas i kommande produkter”

 

Johan Ingvast, CTO SurfCleaner

Vill du att vi ska kontakta dig?

Detta är ingen korrekt epost-adress.

Formuläret kunde ej skickas.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Försök igen!

Ditt meddelande har skickats.

Relaterat innehåll

Kontakt

Tjänster

Karriär