image

Innovation

Hur jobbar ni med att ständigt vara aktuella i er bransch?

Vad är era långsiktiga mål och visioner? 

Hur ser strategin ut för att komma dit?  

De flesta företag lever med en verklighet där konkurrensen är stor och utvecklingen går snabbt. Det är lätt att sysselsätta utvecklingsavdelningen med produktvård och nyutveckling som följer konkurrenternas initiativ. Att inte ständigt utveckla produkter och erbjudande med nya innovationer leder över tid till prispress med låga marginaler och att kunderna vänder sig till andra aktörer.  

 

Våra kunder kommer till oss med olika utgångspunkter och drivkrafter i sitt innovationsarbete:

  • Tillväxtmål som ställer krav på nytt sortiment med produkter och lösningar för ökad försäljning 
  • Önskad marknadsposition är att vara det innovativa företaget – men produkter och erbjudande speglar inte den önskade positionen 
  • Utveckling begränsad av patent som ställer krav på nytänkande    
  • Tekniska utmaningar som kräver nya lösningar 

Med Oxymas metodik och processer för innovationsarbete hittar vi ett upplägg anpassat för vår kunds situation. I vissa fall handlar det om konkreta nya idéer på produkter, i andra fall vill våra kunder öka innovationsgraden inom sin egen organisation och behöver då snarare ett samarbete med vägledning och hjälp att komma in i ett sådant arbetssätt. 

Vill du att vi ska kontakta dig?

Detta fält måste fyllas i.

Formuläret kunde ej skickas.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Försök igen!

Ditt meddelande har skickats.

Mer från Oxyma

Kontakt

Kundcase

Karriär