image

Produktdesign

Industridesign är mer och mer avgörande när konkurrensen hårdnar och användarupplevelsen blir allt viktigare.

 

För Oxyma har industridesign alltid varit nära integrerat med mekanikutveckling och designkoncepten tas fram i nära samarbete mellan rollerna.

 

Våra industridesigners ser till att er produkt är lätt att använda, lätt att underhålla, har intuitiva funktioner och är tillverkningsbar. De ser också till att produkten får en utformning och en identitet som stärker ert varumärke.

Designplan

För att skapa en grundlig förståelse inleder våra industridesigners med att gå igenom bakgrundsmaterial och förutsättningar. Det kan vara tekniska förutsättningar, marknad, konkurrenter, krav, behov, varumärke.

 

Vi sätter oss in i tekniken för att se vilka begränsningar och möjligheter som finns. Vi spanar mot framtiden och en förväntad evolution av produkter och sortiment och tar fram en övergripande plan och strategi för ert designarbete.


Produktdesign

Designarbetet inleds med en förberedelse och bakgrundinsamling.

 

För att skapa en framgångsrik och lönsam design med fokus på användarupplevelse som stärker ert varumärke använder våra designers mer eller mindre av ett antal generella metoder och verktyg i det fortsatta designarbetet.

 

Användarstudie
Vi säkerställer hela förståelsen för era produkter och hur de används. Vi undersöker ergonomi, säkerhet, underhåll och användarvänlighet.

 

Användarstudien bygger på observationer av användare med intervjuer ofta av både användare och service- och underhållspersonal och vi studerar miljön där produkten ska användas.

Produktidentitet
Tillsammans med era nyckelpersoner definierar vi en produktidentitet. Målet är att hjälpa er uttrycka de egenskaper produkterna ska förmedla. Resultatet av produktidentitetsarbetet är en viktig utgångspunkt för det fortsatta designarbetet.

Idé- och konceptutveckling, generella koncept
Utifrån analyser och studier som utförts och önskad produktidentitet fortsätter arbetet med idé-, koncept- och formutveckling.

 

Vi skissar på helhetslösningar och detaljer samt vidare- eller nyutvecklar unika igenkänningsfaktorer och identitetsbärare. Skissarbetet görs ofta för hand och på en nivå där formgivningen och möjlig modularisering framgår.

 

Eventuellt förtydligas vissa detaljer med enkla handgjorda modeller och 3D printar för att skapa en förståelse och känsla för form och proportion.

 

Resultatet är ett antal generella designkoncept som beaktar olika formgivnings- och funktionsförslag.

 

Designkoncepten presenteras och itereras till en nivå där ni tar beslut om ett designkoncept.

Vidareutvecklade designkoncept
Det generella designkonceptet vidareutvecklas till ett detaljerat designkoncept som itereras till ett slutligt designkoncept. Underlag och resultat sammanställs

Designstöd
Våra industridesigners stödjer er i det fortsatta utvecklingsarbetet för att implementera design, identitet och användarperspektivet i era utvecklingsprojekt samt för att göra kontinuerliga anpassningar och iterationer efter konstruktionens framväxt.

CMF design
Vi kartlägger bland befintliga produkter och strukturerar färger, material och ytor främst i syfte att likrikta, kvalitetssäkra och rationalisera ert arbete. Vi trendspanar för inspiration till val av färger material och ytor för framtida produkter.


Designguide

För att förenkla ert utvecklingsarbete tar vi fram en designguide som bygger på underlag och definierade designkoncept.

 

Genom text och bilder, beskrivs och illustreras hur designen med unika identitetsbärare och formelement appliceras på ert produktsortiment.

 

Stora delar av er ”Designguide” tas fram tillsammans med er och blir en naturlig del av ert fortsatta arbete.

Vill du att vi ska kontakta dig?

Detta fält måste fyllas i.

Formuläret kunde ej skickas.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Försök igen!

Ditt meddelande har skickats.

Mer från Oxyma

Kontakt

Kundcase

Karriär