image

Produktstrategi

En viktig faktor till framgång är tydliga mål och förväntningar med produktutvecklingen.

 

Det ska finnas en klar koppling mellan företagets mål, visioner, affärsplaner och arbetet som bedrivs på utvecklingsavdelningen och det är viktigt att produktutvecklarna förstår affären för att kontinuerligt ta rätt beslut under utvecklingsprojekten.

 

Våra produktutvecklingsstrateger jobbar nära både företagets ledning och produktutvecklingen för att ta fram underlagen till de inriktningsbeslut som behöver tas när utvecklingsprojekten ska starta.

 

Arbetet består både i enskilda intervjuer och workshops med ledning, övriga organisationen, kunder och partners och mynnar ut i tydliga mål och strategier för utvecklingsprojekten.

Vill du att vi ska kontakta dig?

Detta fält måste fyllas i.

Formuläret kunde ej skickas.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Försök igen!

Ditt meddelande har skickats.

Mer från Oxyma

Kontakt

Kundcase

Karriär