image

Framgång stavas tydlig produktstrategi

Vad är det egentligen som gör ett företag som utvecklar produkter framgångsrikt? Vi tror att en av de viktigaste delarna är en tydlig produktstrategi. Och på en föränderlig marknad gäller det att hänga med i svängarna för att hålla sin strategi uppdaterad.

 

Produktstrategin är avgörande för er verksamhets produktutveckling. Det är nämligen här ni tydliggör era mål och konkretiserar era förväntningar. I en produktstrategi finns en klar koppling mellan verksamhetens affärsplan och arbetet som bedrivs på utvecklingsavdelningen. Man skulle kunna säga att det är visionen för de produkter och funktioner som din verksamhet planerar att ta fram under en tid.

 

 

 

Vi hjälper er ta fram en produktstrategi

För att en produktstrategi i sig ska vara framgångsrik krävs en samsyn mellan ledning och utveckling. Det är en förutsättning för att kunna fatta beslut som gynnar affären under utvecklingsprocessen. Tar du hjälp av Oxyma för att ta fram din produktstrategi, jobbar våra produktutvecklingsstrateger nära både företagsledning och uktutvecklingavdelning.

Genom en kombination av enskilda intervjuer och workshops med olika intressenter, inklusive ledning, övrig personal i organisationen, kunder och partners, utvecklar vi de nödvändiga inriktningsbesluten för att påbörja ett utvecklingsprojekt.

 

Det resulterande utfallet är klara mål och strategier som kan användas inom organisationen under produktutvecklingsprocessen.

Vill du att vi ska kontakta dig?

Detta fält måste fyllas i.

Formuläret kunde ej skickas.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Försök igen!

Ditt meddelande har skickats.

Mer från Oxyma

Kontakt

Kundcase

Karriär