image

Produktutveckling

Vi på Oxyma jobbar med affärsfokuserad produktutveckling. Det betyder att vi inleder all utveckling med att baserat på era mål ta reda på vilka parametrar och produktegenskaper som är kritiska för att nå en lönsam produkt och vad det innebär att utveckla och sätta produkten på marknaden.

 

När vi utvecklar använder vi kostnadseffektiva metoder och strategier för att säkerställa en genomgående effektivitet och kvalitet i varje projekt vi tar oss an. Vi har koll på tillverknings och utvecklingskostnad och löptider i utvecklingen.

 

Vårt jobb är att skapa produkter utifrån dig som kund, ert varumärke och ert helhetstänk och vi finns med under hela resan, från inledande idégenerering och konceptualisering till den färdiga produkten.

 

Anpassat efter era förutsättningar blir vi en nära partner och förlängning av er egen utveckling som vägleder, underhåller, vidareutvecklar era produkter, så att ni kan fokusera på era kunder och er försäljning och lyfta er lönsamhet.

 

Vi vet att alla projekt och behov ser olika ut, men vi har listat de vanligaste momenten som våra projekt består av. När vi förstått er situation och era behov kommit fram till vilka av dessa ni behöver hjälp med kickar vi igång utvecklingsprocessen:

• Produktstrategi
• Produktdefinition 
• Koncept 
• Funktionsmodeller 
• Riskanalyser 
• Projektplanering, budgetering och tillverkningskostnader 
• Konstruktion/Beräkning 
• Prototyp 
• Test 
• Industrialisering 
• Validering 
• Överlämning
• Underhåll och vidareutveckling

Det är lätt att börja jobba med oss på Oxyma. Vi värdesätter relationsbyggande och jobbar alltid långsiktigt med dig och ditt företag.

 

Vårt noggrant handplockade team av produktutvecklare blir er utvecklingsavdelning eller förlängningen av den som kommer hjälpa er säkerställa lönsamheten. För att nå dit är det viktigt att gå igenom ett antal steg där målet och vägen för att nå målet blir tydligt för alla.

 

Här nedan beskriver vi vårt tillvägagångssätt. Tillsammans med er kan vi flytta fram gränserna inom innovation och lyfta framtidens produkter till en helt ny nivå. 


Definition och uppstart – Förstudie

För att fånga affärsmöjligheten och förstå förutsättningarna för att nå den är det viktigt med en gemensam grund för de beslut som behöver tas. Vi inleder därför med att i samarbete med er beskriva affärsmöjligheten som ska fångas och vägen till att nå den.

 

Arbetet består i det här skedet främst av intervjuer, workshops och användarstudier där vi samlar insikter som ligger till grund för konceptarbete och uppskattningar. Vi tar fram budgetar och projektplaner för de koncepten och allt leder fram till ett beslutsunderlag som beskriver produkten som ska utvecklas och vad det innebär att utveckla den.

 

Vid behov gör vi ”mock-ups” och tester för att minimera riskerna i den fortsatta produktutvecklingen när ni tagit beslut om att gå vidare med realisering av produkten. Med definitionen som underlag tar ni beslut om den fortsatta utvecklingen och hur vi ska gå tillväga för att nå era mål. Alla strategiskt viktiga beslut tas tillsammans med er.

 

Vi är måna om att ni ska känna er trygga och inte mötas av obehagliga överraskningar och ni är delaktiga och uppdaterade kontinuerligt och har full insyn i projektet och alla tänkbara kostnader.

 

Realisering

Det är nu vi förverkligar planerna. Vi gör prototyper för tester och är ett bra underlag för feedback. Vi hjälper er hitta tillverkare och underleverantörer och är med vid produktionssättningen för att göra de sista korrigeringarna.

 

Här kan ni känna er trygga med vår erfarenhet och expertis för att säkerställa att underleverantörerna fortsätter produktionen enligt er plan.

 

Underhåll och vidareutveckling

Utvecklingen är klar, produkten lanserad, produktionen rullar, men vi finns kvar i processen. När er produkt är ute på marknaden finns vi här och assisterar er löpande. Vår organisation och våra system är byggda för att fortsatt ta hand om er produkt.

 

Vi hjälper er med förbättringar och tillsammans får vi fler insikter och idéer om hur ni kan vidareutveckla er produkt eller ert sortiment. Vi lämnar er inte i sticket utan blir en långsiktig partner.

Vill du att vi ska kontakta dig?

Detta fält måste fyllas i.

Formuläret kunde ej skickas.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Försök igen!

Ditt meddelande har skickats.

Mer från Oxyma

Kontakt

Kundcase

Karriär