image

Från idé till produkt

Sedan starten 2004 har vi arbetat i tätt samarbete med våra kunder som en förlängning av deras utvecklingsavdelning. Våra kunder söker långsiktiga samarbeten och har ett behov av kontinuerlig stöttning inom produktutveckling men behovet varierar över tiden. Det är när vi lärt känna våra kunders produkter, system och affär som vi på riktigt kan leverera en utvecklingsfunktion som ger mervärde. Våra kunder kan spendera mindre tid på att lära upp nya resurser och mer tid på att fokusera på kravställning och resultat. 

 

Hur jobbar vi från idé till produkt?

När vi leder och tar ansvar för utvecklingen från idé och koncept till produktionssättning och i vissa fall även produktvård, är det ett helhetsåtagande. Helhetsåtagandet inleds med att ni beskriver för oss vad ni vill åstadkomma affärsmässigt ihop med idén till vad ni vill utveckla. För att lyckas är det viktigt att vi förstår er affär. Baserat på era mål och anpassat till era förutsättningar tar vi fram ett förslag till samarbete och projekt baserat på Oxymas produktutvecklingsprocess (OPP). Vi sätter ihop ett team med de kompetenser som behövs i de olika delarna av genomförandet och en styrgrupp som löpande följer upp arbetet. Utvecklingsprojektet genomförs i nära samarbete och med täta uppföljningar med er som kund.  

 

Varför anlitar våra kunder oss för hjälp med helhetsåtaganden? 

Ofta vill de öka takten i utvecklingen utan att öka sina fasta kostnader eller störa sin egen verksamhet. Det kan också vara så att det saknas kompetens inom området för den nya produkten, att de saknar egen utvecklingsavdelning eller bara söker ett samarbete för högre innovationsgrad och nytänkande. Våra kunder kan också vilja fokusera på marknad, varumärke och sälj istället för på produktutveckling. Med ett helhetsåtagande blir projektkostnaden också väldigt tydlig och det blir enkelt att räkna på återbetalningstiden för sin investering.  

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så inleder vi en dialog för att ta fram ett förslag baserat på era mål och förutsättningar.

Vill du att vi ska kontakta dig?

Detta fält måste fyllas i.

Formuläret kunde ej skickas.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Försök igen!

Ditt meddelande har skickats.

Mer från Oxyma

Kontakt

Kundcase

Karriär