image

Mekanikkonstruktion

Oxyma Innovation erbjuder tjänster för utveckling av fysiska produkter som tillverkas i serie och som skapar lönsamhet för våra kunder. Allt vi gör innehåller mekanik! 

 

Våra kunders produkter finns inom många olika områden, ex medtech, livsmedel, träningsutrustning, sportartiklar mm, och riktar sig både till konsument och industri.

 

Vårt team med mekanikkonstruktörer är diversifierat med kompetenser inom flera områden, så som metall-, plåt-, och plastkonstruktion. Vi har kunskaper inom de flesta tillverkningstekniker, från skärande bearbetning, olika typer av gjutmetoder och svets till additiv tillverkning.

 

Vi är vana vid att jobba med alla steg av produktutvecklingsprocessen från koncept till produktvård.

 

Inom områden där vi saknar egen kompetens har vi nära samarbete med ett antal partners, det kan då exempelvis handla om specifik analyskompetens eller materialkunskap. 

 

Våra mekanikutvecklare fyller en mycket central roll i projekten för produktens och våra kunders framgång. 

 

Förutom att utveckla användarvänliga produkter med enklast möjliga tekniska lösning är en av de främsta utmaningarna att göra rätt avvägningar och vägleda i val av lämpligt material, tillverkningsmetod och leverantör för varje ingående komponent.

 

Besluten baseras på våra kunders affärsmöjlighet och utvecklingsprojektets förutsättningar exempelvis: uppskattade försäljningsvolymer, försäljningspris, önskad känsla och intryck, position på marknaden, regulatoriska krav, möjlighet att investera i produktionsverktyg, ledtider, strategi för att nå marknaden, m.m.

 

För att minska risk för omtag och överraskningar vid produktionssättning för serieproduktion är producenter och leverantörer med tidigt i utvecklingen.

Vill du att vi ska kontakta dig?

Detta fält måste fyllas i.

Formuläret kunde ej skickas.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Försök igen!

Ditt meddelande har skickats.

Mer från Oxyma

Kontakt

Kundcase

Karriär